Dostawa kamieni w Agroogród oraz nowość – kora gnejsowa